Pampersova održivost

Bolje pelene s manje materijala

Najveća prilika za smanjivanje utjecaja na okoliš jest da se usredotočimo na smanjenje materijala; to se temelji na istraživanjima vladinih agencija (poput DEFRA-e u Velikoj Britaniji) i samog Pampersa.

• Današnje Pampers pelene izrađene su od znatno manje materijala nego prije. Na primjer, smanjili smo težinu i pakiranje naših pelena za gotovo 50% u Europi i Sjevernoj Americi tijekom posljednja dva desetljeća, a radimo na daljnjem poboljšanju istoga

• Pampers također eliminira upotrebu kartonskih kutija u korist torbi (već se primjenjuje u nekim dijelovima Europe). Roditelji nam govore kako vole torbe jer ih je lakše nositi čime se štedi više od 80% ambalažnog materijala i gotovo 10% plastike. Prelazak s kutija na vrećice dovest će i do manjeg broja kamiona na cesti, čime se štedi do 162 tona CO2

Pametnija proizvodnja znači da je za naše pelene potrebno manje resursa

Između 2009. i 2014. godine smanjili smo:

• proizvodnju otpada za 78%

• emisije CO2 za 9%

• potrošnju energije za 8%

• potrošnju vode za 4% (po jedinici proizvodnje)

Danas, 10 naših tvornica posluje na način da se nula otpada šalje na odlagalište, što znači da se ništa što uđe u te tvornice ne baca. Naš je cilj da na kraju svaka Pampersova tvornica slijedi taj primjer. Kako bismo to učinili, stalno pronalazimo inovativne načine za novu namjenu, recikliranje ili ponovnu upotrebu našeg otpada. Primjerice:

• U Saudijskoj Arabiji, komadići upijajućeg materijala koji oiguravaju suhoću vaše bebe služe za očuvanje vode u pustinjskim područjima

• U Njemačkoj, plastični ostaci se prenamjenjuju u posude za biljke!

Obnovljivi izvori energije, održivi izvori

• U 2014. godini, jedna od naših najvećih tvornica u Targoweku, u Poljskoj, postala je prva Pampers tvornica koja upotrebljava 100% električne energije iz obnovljivih izvora kao što su sunce, vjetar i voda. Nećemo stati na tome i nastavljamo raditi na ostvarivanju istoga u više naših tvornica

• Zalažemo se za upotrebu materijala koji potječu iz održivih izvora, zadržavajući pritom vrhunsku izvedbu i najviše standarde sigurnosti za bebe

 Napredujemo, ali znamo da je pred nama još dug put zbog čega ćemo nastaviti tražiti načine unaprjeđivanja.