Gle tko govori – u rečenicama!

Igra riječima Kombiniranje riječi u rečenice nije tako lako kao što možda mislite. To uključuje komplicirana pravila i razumijevanje gramatike koja mi odrasli uzimamo zdravo za gotovo. Ali, sklapanje rečenica za dijete je pravi izazov. Razmislite na kratko o tome. Pogledajte bilo koju rečenicu u ovom tekstu i razmotrite sve moguće načine na koje riječi u njoj mogu biti poredane. Nije ni čudo da učenje jezika uključuje puno pokušaja i pogrešaka. No, zanimljivo, postoje određene gramatičke pogreške koje dijete nikada neće učiniti, jer je već svladalo neke osnove gramatike i prije nego što je počelo kombinirati riječi.

POČECI SKLAPANJA REČENICA Kao i kod govora gestama, dob u kojoj dijete počne govoriti u rečenicama značajno varira. Neki dvogodišnjaci upotrebljavaju rečenice s glagolima, pa čak i s pridjevima i prilozima. Drugi znaju neke riječi, ali još ne mogu sastaviti dvije ili tri riječi zajedno. Izazov u ovoj dobi je nizanje riječi zajedno. „Idi u trgovinu." „Lijepa haljina.” „Želim to, lijepo je.” Koja je najduža fraza ili rečenica vašeg djeteta? Kako raste, postajat će sve duže. Čitanje priča i zajedničko pregledavanje slikovnica i razgovor o slikama poboljšava jezične sposobnosti djeteta. Nemojte se iznenaditi ako vaše dijete „čita” s vama, jer je ono u stanju zapamtiti poznate priče. Pitajte ga da vam priča događaje iz svog života – pomozite mu da ispuni praznine i napravi prijelaze. Povezivanje ideja je sada važno. Razgovori o prošlim i budućim događajima bit će sljedeći korak.

Za vašu informaciju: Ako vaše dijete u ovoj dobi zna vrlo malo riječi i ne sastavlja riječi, trebali biste se konzultirati sa stručnjakom.

Pristanak na kolačiće