Hodanje sa stilom

Koračanje Kako napreduju vježbe hodanja? Je li vaše dijete jasličke dobi već savladalo ovu vještinu ili još uvijek korača širom raširenih nogu, zanoseći se na stranu poput malog pijanca i dobro iskorištavajući svoju podstavljenu pelenu čestim padanjem? Postati dvonožac je teško i zahtijeva puno više koordinacije nego što ste toga svjesni!

PONIRANJE NAGLAVCE Kada je vaša beba tek naučila hodati, vjerojatno se šepirila uokolo po cijeli dan širokim nezgrapnim hodom, savijenih leđa i trbuhom koji strši prema naprijed. Kako se vaše dijete sve više upoznaje s hodanjem i savladava ravnotežu, razmak između njegovih stopala se smanjuje i umjesto izbacivanja na stranu, ona se počinju usmjeravati ravno prema naprijed. Tek kada dijete bude hodalo već neko vrijeme, moći će raditi i druge stvari dok hoda. Nakon dva ili tri mjeseca iskustva, ne samo da će moći nositi igračku u jednoj ruci dok hoda, nego će moći hvatati stvari iznad svoje glave ili gledati prema gore dok hoda te se okrenuti i čučnuti.

Za vašu informaciju Najbolje je učiti hodati bosih nogu. Kada dijete uči hodati, njegovi bosi prstići hvatat će tlo i savijati se. Cipele su potrebne samo kao zaštita od hladnih ili oštrih površina.

Pristanak na kolačiće