Koračanje Kako napreduju vježbe hodanja? Je li vaše dijete jasličke dobi već savladalo ovu vještinu ili još uvijek korača širom raširenih nogu, zanoseći se na stranu poput malog pijanca i dobro iskorištavajući svoju podstavljenu pelenu čestim padanjem? Postati dvonožac je teško i zahtijeva puno više koordinacije nego što ste toga svjesni!

PONIRANJE NAGLAVCE Kada je vaša beba tek naučila hodati, vjerojatno se šepirila uokolo po cijeli dan širokim nezgrapnim hodom, savijenih leđa i trbuhom koji strši prema naprijed. Kako se vaše dijete sve više upoznaje s hodanjem i savladava ravnotežu, razmak između njegovih stopala se smanjuje i umjesto izbacivanja na stranu, ona se počinju usmjeravati ravno prema naprijed. Tek kada dijete bude hodalo već neko vrijeme, moći će raditi i druge stvari dok hoda. Nakon dva ili tri mjeseca iskustva, ne samo da će moći nositi igračku u jednoj ruci dok hoda, nego će moći hvatati stvari iznad svoje glave ili gledati prema gore dok hoda te se okrenuti i čučnuti.

Za vašu informaciju Najbolje je učiti hodati bosih nogu. Kada dijete uči hodati, njegovi bosi prstići hvatat će tlo i savijati se. Cipele su potrebne samo kao zaštita od hladnih ili oštrih površina.