Priprema za prvi dogovor za igru

Ellen Neuborne

Dogovori za igru izvanredan su način da se vaš mališan druži. Zabavnih sat ili dva provedenih s drugom djecom pomaže graditi prijateljstva i izvanredno je vrijeme za vježbanje društvenih vještina.

Evo nekih smjernica za planiranje načina dogovora za igru.

Učenje i zabava

Kod djeteta jasličke dobi dogovori za igru vrijeme su za učenje i zabavu. Djeci jasličke dobi koriste dogovori za igru jer im pomažu da razvijaju društvene vještine. To je vrijeme kada komuniciraju s drugom djecom i uče surađivati, dijeliti i druga bitna društvena ponašanja prema Američkoj pedijatrijskoj akademiji (AAP).

No kao što možda već znate, djeca jasličke dobi mogu biti zahtjevna, stoga dobar plan uz nekoliko preporuka Američke pedijatrijske akademije (AAP) može pomoći da se izbjegnu problemi:

• planirajte raspored drijemanja • ponudite hranu i pića koja su prikladna za djecu jasličke dobi • pripremite po dvije od svake igračke (dva autića, dvije lopatice, dvije lopte) kako bi vaše dijete bilo spremnije dijeliti • angažirajte odrasle da vam pomognu oko toga tako da vam jave probleme i motre dijeljenje

Ne zaboravite dobar smisao za humor Neovisno o tome koliko je dobar vaš plan, vaše dijete jasličke dobi moglo bi iznenada plišanim medom udariti gosta u glavu i gosti vaše majke mogli bi prigovarati u vezi s hranom koju ste namjeravali poslužiti.

Ne prestanite se smiješiti i ne zaboravite da će biti još mnogo dogovora za igru!

Pristanak na kolačiće