Vaše dijete priča sa sobom kada je samo

Priča li sam sa sobom? Kako biste razumjeli kako dijete shvaća svijet oko sebe, poslušajte njegove male igre i razgovore koje vodi sa sobom prije spavanja. U toj dobi, uobičajeno je da dijete glumi događaje ili razgovore koje je čulo, služeći se igračkama kao rekvizitima ili jednostavno izgovara naglas misli prije spavanja.

PRIČANJE Priča li vaše dijete samo sebi dok je samo u vrtiću? Njezini monolozi pomažu joj da posloži smisao toga dana. To je jedna teorija koju imaju Katherine Nelson, psiholog pri sveučilištu City University of New York, i njeni suradnici. Pronašli su dokaze da djeca koja to rade zapravo za sebe stvaraju svijet pomoću prepričavanja i tumačenja značajnih iskustava, poput ostavljanja u dječjem vrtiću s njegovateljem. Iz tih monologa dijete izvlači smisao iskustava i razvija svijest o sebi.

Za vašu informaciju Jezik je sad postao važan alat koji pomaže djetetu da se nosi sa životom. Djeca koja kasno progovore, češće imaju problema s ponašanjem jer dolazi do više borbi i frustracija. Ako dijete ne govori služeći se rečenicama, čim prije ga odvedite na procjenu stručnjaka.

Pristanak na kolačiće